ROCZNIKI:

 

Autor:
Zabielski Józef

Tytuł:
Biblijna aksjologia życia społecznego chrześcijan

Title:
Biblical axiology of Christian social life

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. X, 2011, s. 88-102

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/1250

Artykuł do pobrania: