ROCZNIKI:

 

Autor:
Dziewulski Grzegorz

Tytuł:
Epifanijny charakter tożsamości człowieka i jego znaczenie dla obecności kościoła w społeczeństwie (po)nowoczesnym

Title:
Epiphanical character of human identity and its importance for the presence of the Church of today

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. X, 2011, s. 48-66

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/1248

Artykuł do pobrania: