ROCZNIKI:

 

Autor:
Lechowicz Wiesław

Tytuł:
Duszpasterstwo powołaniowe powołaniem dzisiejszego duszpasterstwa

Title:
Vocational chaplaincy as the vocation of today’s pastoral work

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. X, 2011, s. 41-47

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/1247

Artykuł do pobrania: