ROCZNIKI:

 

Autor:
Swędrowski Jerzy

Tytuł:
Gerard Siwek CSsR, „Rekolekcje wczoraj i dziś”, Wydawnictwo Homo Dei, Kraków 2011, ss. 238

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. X, 2011, s. 273-275

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/1271

Artykuł do pobrania: