ROCZNIKI:

 

Autor:
Swędrowski Jerzy

Tytuł:
Jerzy Niestępski, „Twórczość homiletyczna biskupa Mikołaja Sasinowskiego w latach 1970-1982 oraz jej aspekty pastoralne”, Drukarnia Archidiecezjalna w Katowicach, Warszawa 2009, ss. 224

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. X, 2011, s. 269-272

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/1270

Artykuł do pobrania: