ROCZNIKI:

 

Autor:
Skreczko Adam

Tytuł:
Józef Stala, Elżbieta Osewska (red.), „W poszukiwaniu katechezy rodziców. Studium teoretyczno-empiryczne. Problemy i wyzwania”, Wydawnictwo Biblos, Tarnów 2007, ss. 382

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. X, 2011, s. 263-265

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/1268

Artykuł do pobrania: