ROCZNIKI:

 

Autor:
Osewska Elżbieta

Tytuł:
Józef Stala (red.), „Dzisiejszy bierzmowany. Problemy i wyzwania”, Wydawnictwo Jedność, Kielce 2005, ss. 512

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. X, 2011, s. 260-262

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/1267

Artykuł do pobrania: