ROCZNIKI:

 

Autor:
Puchalska-Dąbrowska Bernadetta

Tytuł:
Adam Skreczko, „Rola Kościoła katolickiego w kształtowaniu kultury pedagogicznej rodziców w Polsce”, Wydawnictwo Uniwersyteckie Trans Humana, Białystok 2011, ss. 540

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. X, 2011, s. 258-259

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/1266

Artykuł do pobrania: