ROCZNIKI:

 

Autor:
Proniewski Andrzej

Tytuł:
Bibliografia artykułów w biuletynach i rocznikach Międzywydziałowej Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku w pierwszym dziesięcioleciu swego istnienia

Title:
Publications in bulletins and journals in the first decade of the Interfaculty Chair of Catholic Theology of the University of Białystok

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. X, 2011, s. 21-40

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/1246

Artykuł do pobrania: