ROCZNIKI:

 

Autor:
Kasabuła Tadeusz

Tytuł:
Sprawozdanie z działalności Międzywydziałowej Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku w roku akademickim 2010/2011

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. X, 2011, s. 238-246

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/1262

Artykuł do pobrania: