ROCZNIKI:

 

Autor:
Kasabuła Tadeusz

Tytuł:
Sprawozdanie z działalności Międzywydziałowej Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku w roku akademickim 2009/2010

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. X, 2011, s. 234-237

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/1261

Artykuł do pobrania: