ROCZNIKI:

 

Autor:
Chorab Monika

Tytuł:
Ujęcie zła w filozofii Paula Ricoeura, Jeana Naberta i Gabriela Marcela

Title:
Understanding evil in the philosophy of Paul Ricoeur, Jean Nabert and Gabriel Marcel

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. X, 2011, s. 221-231

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/1260

Artykuł do pobrania: