ROCZNIKI:

 

Autor:
Kalisz Łukasz

Tytuł:
Wychowanie bez przemocy w systemie prewencyjnym ks. Jana Bosko

Title:
Non-violence upbringing in the preventive system of the Reverend John Bosco

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. X, 2011, s. 212-220

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/1259

Artykuł do pobrania: