ROCZNIKI:

 

Autor:
Wierzbicka Barbara

Tytuł:
O zwierzętach rodem z Biblii w polskich XVI-wiecznych romansach rycerskich

Title:
Biblical animals in the 16th-century Polish chivalry romances

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. X, 2011, s. 187-202

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/1257

Artykuł do pobrania: