ROCZNIKI:

 

Autor:
Puchalska-Dąbrowska Bernadetta

Tytuł:
Egzempla z życia świętych w Dyrektorium bł. Bolesławy Lament

Title:
Examples from the lives of saints in Bl. Bolesława Lament’s Supplement to her rule

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. X, 2011, s. 171-186

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/1256

Artykuł do pobrania: