ROCZNIKI:

 

Autor:
Stala Józef

Tytuł:
Umiejętność działania nauczyciela religii i katechety. Kierunki formacji kształtowania umiejętności pedagogiczno-katechetycznych

Title:
‘The skill of acting‘ of a religious instructor; formation trends in the pedagogy of religious instruction

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. X, 2011, s. 161-170

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/1255

Artykuł do pobrania: