ROCZNIKI:

 

Autor:
Turowski Wojciech

Tytuł:
Komunikacja Słowa Bożego a komunikat zwrotny

Title:
Communicating the word of God and the return message

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. X, 2011, s. 144-160

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/1254

Artykuł do pobrania: