ROCZNIKI:

 

Autor:
Kasabuła Tadeusz

Tytuł:
„Rocznik Teologii Katolickiej” w pierwszym dziesięcioleciu swego istnienia

Title:
The first decade of ‘Rocznik Teologii Katolickiej’

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. X, 2011, s. 11-20

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/1245

Artykuł do pobrania: