ROCZNIKI:

 

Autor:
Puchalska-Dąbrowska Bernadetta

Tytuł:
Obraz kapłana-męczennika doby potrydenckiej w „Żywotach świętych” Piotra Skargi

Title:
The Role Model of a Priest-Martyr of The 16th and 17th Centuries in Piotr Skarga ’s “The Lives of Saints”

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. IX, 2010, s. 107-114

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/1322

Artykuł do pobrania: