ROCZNIKI:

 

Autor:
Proniewski Andrzej

Tytuł:
Doświadczenie wiary w życiu młodego człowieka w nauczaniu Benedykta XVI

Title:
Experiencing Faith in the Life of a Young Man in the Teaching of Benedict XVI

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. IX, 2010, s. 94-106

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/1321

Artykuł do pobrania: