ROCZNIKI:

 

Autor:
Buzun Łukasz

Tytuł:
Chrystocentryzm życia duchowego w nauczaniu św. Józefa Sebastiana Pelczara

Title:
The Idea of Christ-Centred Spiritual Life in the Teaching of St. Józef Sebastian Pelczar

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. IX, 2010, s. 79-93

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/1320

Artykuł do pobrania: