ROCZNIKI:

 

Autor:
Zabielski Józef

Tytuł:
Aretologiczne „umocowanie” życia społeczno-moralnego

Title:
Aretological Consolidation of Social and Moral Life

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. IX, 2010, s. 54-78

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/1319

Artykuł do pobrania: