ROCZNIKI:

 

Autor:
Kasabuła Tadeusz

Tytuł:
„Lietuvos istorijos šaltiniai”, t. VII, „Breslaujos dekanato vizitacija 1782-1783 m. atlikta vilniaus vyskupo Ignoto Jokūbo Masalskio parėdymu”, oprac. Romualdas Firkovičius, Lietuvių Katalikų Mokslo Akademija, Vilnius 2008, ss. 452+XI („Źródła do dziejów Litwy”, t. VII, „Wizytacja dekanatu brasławskiego 1782-1783 r. przeprowadzona na polecenie biskupa wileńskiego Ignacego Jakuba Massalskiego”, oprac. Romualdas Firkovičius, Litewska Katolicka Akademia Nauk, Wilno 2008, 452+XI s.)

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. IX, 2010, s. 271-275

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/1338

Artykuł do pobrania: