ROCZNIKI:

 

Autor:
Puchalska-Dąbrowska Bernadetta

Tytuł:
Katarzyna Sokołowska, „Świeckich drogi do świętości w hagiografii sarmacko-barokowej”, Wydział Teologiczny UAM, Poznań 2008, 292 s.

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. IX, 2010, s. 268-270

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/1337

Artykuł do pobrania: