ROCZNIKI:

 

Autor:
Wójcik Jakub

Tytuł:
Mikołaj Krasnodębski, „Człowiek i paideia. Realistyczne podstawy filozofii wychowania”, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przymierza Rodzin w Warszawie, Warszawa 2009, 484 s.

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. IX, 2010, s. 258-264

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/1335

Artykuł do pobrania: