ROCZNIKI:

 

Autor:
Stala Józef

Tytuł:
Andrzej Offmański (red.), „Małżeństwo i rodzina w panoramie współczesnych systemów”, wyd. Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, Szczecin 2006, 262 s.

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. IX, 2010, s. 255-257

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/1334

Artykuł do pobrania: