ROCZNIKI:

 

Autor:
Stala Józef

Tytuł:
Krzysztof Gryz (red.), „Człowiek drogą Kościoła. Moralne aspekty nauczania Jana Pawła II”, Wydawnictwo Świętego Stanisława BM, Kraków 2004, 528 s.

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. IX, 2010, s. 251-254

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/1333

Artykuł do pobrania: