ROCZNIKI:

 

Autor:
Osewska Elżbieta

Tytuł:
Sprawozdanie z Międzynarodowej Konferencji Naukowej „Nauczanie religii i katecheza w Europie ze szczególnym uwzględnieniem Polski, Anglii i Słowenii” („Religious Education and Catechesis in Europe with the Special Focus on Poland, England and Slovenia”) Słowenia, Ljubljana, 25 III 2010 r.

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. IX, 2010, s. 243-245

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/1331

Artykuł do pobrania: