ROCZNIKI:

 

Autor:
Dzięgielewska Anna

Tytuł:
Sprawozdanie z konferencji „Współczesne zagrożenia wiary od zewnątrz”

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. IX, 2010, s. 240-242

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/1330

Artykuł do pobrania: