ROCZNIKI:

 

Autor:
Kasabuła Tadeusz

Tytuł:
Sprawozdanie z działalności Międzywydziałowej Katedry Teologii Katolickiej Uniwersytetu w Białymstoku w roku akademickim 2008/2009

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. IX, 2010, s. 233-239

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/1329

Artykuł do pobrania: