ROCZNIKI:

 

Autor:
Szot Adam

Tytuł:
Normalizacja, której nie było... Katechizacja na Białostocczyźnie w latach 1956-1961

Title:
Normalization that was not... Religious Education in Białystok Area in 1956-61

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. IX, 2010, s. 208-230

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/1328

Artykuł do pobrania: