ROCZNIKI:

 

Autor:
Pałubska Zofia

Tytuł:
Kult Opatrzności Bożej w Kościele katolickim w Polsce

Title:
The Cult of Divine Providence in the Catholic Church in Poland

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. IX, 2010, s. 180-207

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/1327

Artykuł do pobrania: