ROCZNIKI:

 

Autor:
Stala Józef

Tytuł:
Przyczynek do ukazania tradycji szkolnictwa specjalnego w Polsce

Title:
The Tradition Of Special Education in Poland (a Contribution to the Discussion)

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. IX, 2010, s. 170-179

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/1326

Artykuł do pobrania: