ROCZNIKI:

 

Autor:
Murziński Paweł

Tytuł:
Kościół w Polsce wobec sekt i nowych ruchów religijnych

Title:
Sects and New Religious Movements in Poland within the Church in Poland

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. IX, 2010, s. 154-169

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/1325

Artykuł do pobrania: