ROCZNIKI:

 

Autor:
Kułaczkowski Jerzy

Tytuł:
Wierność jako istotna cecha przymierza małżeńskiego a duszpasterstwo rodzin

Title:
Fidelity as an Essential Feature of a Marital Covenant And the Chaplaincy of Families

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. IX, 2010, s. 138-153

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/1324

Artykuł do pobrania: