ROCZNIKI:

 

Autor:
Skreczko Adam

Tytuł:
Zadania rodziny jako Kościoła Domowego

Title:
The duties of a Family as the Home Church

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. VIII, 2009, s. 112-121

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/1299

Artykuł do pobrania: