ROCZNIKI:

 

Autor:
Najda Jacek

Tytuł:
Święty Paweł a areopagi współczesności

Title:
St. Paul and contemporary areopagi

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. VIII, 2009, s. 98-111

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/1298

Artykuł do pobrania: