ROCZNIKI:

 

Autor:
Machniak Jan

Tytuł:
Boże Miłosierdzie w doświadczeniu św. Faustyny Kowalskiej i w teologii bł. ks. Michała Sopoćki – dynamika przyjaźni duchowej

Title:
Divine Mercy in Sister Faustyna Kowalska’s Experience and Rev. Michał Sopoćko’s theology – dynamism of spiritual friendship

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. VIII, 2009, s. 85-97

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/1289

Artykuł do pobrania: