ROCZNIKI:

 

Autor:
Zabielski Józef

Tytuł:
Chrześcijańskie miłosierdzie jako personalistyczna zasada życia społecznego

Title:
Christian love as a personalistic principle of social life

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. VIII, 2009, s. 71-84

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/1290

Artykuł do pobrania: