ROCZNIKI:

 

Autor:
Góralczyk Paweł

Tytuł:
Odkryć w sobie niepowtarzalną godność

Title:
To Discover a Unique Dignity in Ourselves

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. VIII, 2009, s. 59-70

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/1291

Artykuł do pobrania: