ROCZNIKI:

 

Autor:
Dziuba Andrzej Franciszek

Tytuł:
Starsi kapłani we wspólnocie Kościoła diecezjalnego

Title:
Elderly Priests in the Diocese Community

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. VIII, 2009, s. 42-58

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/1293

Artykuł do pobrania: