ROCZNIKI:

 

Autor:
Stala Józef

Tytuł:
Bronisław Mierzwiński, Ewa Dybowska (red.), „Oblicze współczesnej rodziny polskiej”. Wydawnictwo WAM, Kraków 2003, 195 s.

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. VIII, 2009, s. 226-229

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/1305

Artykuł do pobrania: