ROCZNIKI:

 

Autor:
Stala Józef

Tytuł:
Zbigniew Nosowski, „Parami do nieba. Małżeńska droga do świętości”. Biblioteka „Więzi”, Warszawa 2004, 264 s.

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. VIII, 2009, s. 222-225

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/1304

Artykuł do pobrania: