ROCZNIKI:

 

Autor:
Rostkowski Zbigniew

Tytuł:
Antonino Leonelli, „Fermo posta. Paradiso”. Modena 2007, wyd. Tipo-Litografia Paltrinieri, s. 264

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. VIII, 2009, s. 217-221

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/1303

Artykuł do pobrania: