ROCZNIKI:

 

Autor:
Kasabuła Tadeusz

Tytuł:
X Lat Międzywydziałowej Katedry Teologii Katolickiej

Title:
Ten Years of the Interfaculty Chair of Catholic Theology in University of Białystok

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. VIII, 2009, s. 10-29

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/1288

Artykuł do pobrania: