ROCZNIKI:

 

Autor:
Skreczko Adam

Tytuł:
Bp Andrzej F. Dziuba, Chrześcijaństwo a kultura Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Warszawa 2008, 323 s.

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. VIII, 2009, s. 207-209

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/1308

Artykuł do pobrania: