ROCZNIKI:

 

Autor:
Hofman Johannes

Tytuł:
Znaczenie Kościoła Rzymskiego i jego biskupa dla Kościoła powszechnego od „konstantyńskiego przełomu” do Soboru Chalcedońskiego (451)

Title:
The role of Roman Church and his bishop for the universal Church from the constantine breakthrough to the Chalcedon Council (451)

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. VIII, 2009, s. 175-192

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/1296

Artykuł do pobrania: