ROCZNIKI:

 

Autor:
Puchalska-Dąbrowska Bernadetta

Tytuł:
Aktualność św. Elżbiety Węgierskiej jako małżonki i matki w świetle materiałów formacyjnych Franciszkańskiego Zakonu Świeckich 2007-2008

Title:
St. Elizabeth of Hungary as a wife and mother in the light of Secular Franciscans’ formation programme for 2007-2008

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. VIII, 2009, s. 167-174

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/1294

Artykuł do pobrania: