ROCZNIKI:

 

Autor:
Dzięgielewska Anna

Tytuł:
Przynależność do Kościoła a problem zbawienia według „Lumen Gentium” i „Dominus Iesus”

Title:
Being a Member of the Church and the Problem of Salvation According to "Lumen gentium" and "Dominus Iesus"

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. VIII, 2009, s. 149-166

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/1295

Artykuł do pobrania: