ROCZNIKI:

 

Autor:
Rostkowski Zbigniew

Tytuł:
Życie i działalność pasterska ks. bp. Franciszka Jaczewskiego (1832-1914)

Title:
Bishop Franciszek Jaczewski’s life and pastoral work (1832-1914)

Źródło:
Rocznik Teologii Katolickiej, t. VIII, 2009, s. 134-148

Link do Repozytorium UwB i do cytowania:
http://hdl.handle.net/11320/1301

Artykuł do pobrania: